Opublikowano

Hodowla Własnej Odmiany Marihuany, Nasiona F1 i F2

uprawa i hodowla roślin konopi z nasion f1 i f2

Dla większości temat hodowli własnej odmiany marihuany jest raczej mało interesujący, ponieważ na rynku istnieje wiele dobrych genetyk. Każdy może znaleźć coś dla siebie. W internecie istnieją już nawet wyszukiwarki, dzięki którym za pomocą obszernego katalogu możemy dowiedzieć się wielu rzeczy na temat cech różnych odmian, które ewentualnie nas interesują.

Dlatego też nie ma już potrzeby samodzielnego hodowania własnych odmian nasion. Mimo to, dla chętnych i zainteresowanych postaramy się nieco bardziej naświetlić tą tematykę.

W normalnym przypadku krzyżuje się dwie genetyki w celu powstania jednej, ale można też połączyć ze sobą w jednej odmianie trzy albo nawet i cztery różne genetyki. Do tego celu potrzebne nasiona regularne, których genetyka jest już ustabilizowana, a nie hybrydy. Tylko tak stworzymy własną odmianę.

Ciekawą rzeczą jest rozróżnienie pojęć „uprawy” oraz „hodowli” marihuany. Wielu growerów uważa, że hoduje marihuanę, ale tak naprawdę tylko ją uprawia. Uprawa marihuany to nic innego jak praca z gotową genetyką. Wystarczy zasianie nasion i czekanie na plon.

Natomiast hodowla to długi proces, podczas którego powstaje nowa odmiana marihuany i jest optymalizowana w ten sposób, aby na końcu otrzymać odmianę z wyszukanymi i pożądanymi cechami. W zależności o wymaganych właściwości proces ten może potrwać nawet kilka lat.

Hodowla Nowej Odmiany – Podstawy

Zaczynamy od zasiania nasion regularnych dwóch różnych odmian i doprowadzamy je do kwitnienia. Najlepsze męskie rośliny odstawiamy, aby dalej się rozwijały i mogły zapylić rośliny żeńskie. Decyzja, które osobniki męskie chcemy pozostawić należy tylko i wyłącznie do nas. Po prostu zostawiamy te, które na oko wydają nam się być najlepsze i najzdrowsze.

Jeśli chodzi o żeńskie rośliny, to tu musimy od początku wiedzieć, które cechy chcemy zachować i hodować dalej i która odmiana daje najlepsze zioło, ponieważ dokładnie te rośliny będziemy dalej uprawiać. Możemy też spróbować zapylić tylko część żeńskich roślin, a inne pozostawić, aby powstały hermafrodyty.

W takim przypadku z jednej strony będziemy mieli nasiona, a z drugiej pąki. Jeśli pozostawimy więcej niż jedną męską roślinę, to możemy zapylić nimi jedną roślinę żeńską. Wystarczy, że każdy kwiat rośliny zapylimy innym męskim osobnikiem i go podpiszemy, aby nie zgubić rachuby.

Po zbiorze plonów możemy poddać pąki degustacji i wybrać te nasiona, które pochodzą z roślin najbardziej nam odpowiadających. Jeśli kilka męskich roślin zapyli wszystkie rośliny żeńskie, to wtedy nie połapiemy się która roślina z którą się skrzyżowała i będzie to na naszą niekorzyść. Idealnym sposobem jest wybranie tylko nasion od roślin posiadających najlepsze pąki oraz które najlepiej się rozwijają.

Tak powstałe nasiona nazywamy pierwszą generacją, czyli nasionami F1. Zawierają one po połowie cechy matki i ojca. Teraz mamy też do czynienia z hybrydami, które na jedną generację będą dosyć stabilne, ale przy kolejnych będą się różnicować i trzeba je ustabilizować. Dlatego hodowla odmiany marihuany trwa dłuższy okres czasu.

Po Generacji F1 Następują Kolejne Generacje F

Wykorzystujemy generację F1. Możemy ją teraz skrzyżować z trzecią genetyką. Ale możemy też najpierw skrzyżować ze sobą dwie inne genetyki (czyli byłaby to trzecia i czwarta genetyka, z której też powstanie generacja F1) i dopiero wtedy skrzyżować ze sobą obie generacje F1.

Przy mieszaniu ze sobą więcej niż dwóch genetyk, dokładanie każdej innej cechy powinno następować dopiero w późniejszym czasie po tym, jak dwie pierwsze genetyki zostały ustabilizowane w jednej odmianie. Wtedy też dokładniej możemy zoptymalizować naszą nową odmianę. Niezależnie od tego, czy krzyżujemy ze sobą dwie, trzy czy nawet cztery genetyki, to sposób zawsze jest ten sam.

Z nasion aktualnej generacji znowu uprawiamy rośliny. Już podczas wzrostu możemy wybrać najlepsze rośliny i dać im zakwitnąć. Wtedy też dołączamy do nich rośliny męskie, które wybieramy znowu na oko te rośliny, które najlepiej wyglądają i najlepiej się rozwijają. Nie wiemy jednak, czy wtedy cechy wybranych roślin męskich będą nam odpowiadać. Jeśli jednak wiemy już, jaka jest dana odmiana, to oczywiście ją wybieramy.

Selekcja

Wybieramy tylko najlepsze rośliny męskie, aby znowu zapylić rośliny żeńskie. Znowu jedną rośliną męską zapylamy po jednym pąku z jednej rośliny a resztę jej pąków przeznaczamy na palenie. Jest to ważne, aby móc je przetestować. Jeśli dopasuje nam smak oraz działanie, to bierzemy z niej nasiona. Jeśli nie, to nie.

Każdy plon z jednej rośliny marihuany obliczamy w gramach na m². Oceniamy i wybieramy tą żeńską roślinę, które będziemy uprawiać dalej. Generacja F2 jest bardzo niestabilna, ale z każdą kolejną generacją pożądane cechy będą coraz bardziej ujednolicone. Aby genetyka była w 100% stabilna, potrzeba wyhodować minimum osiem generacji. Dopiero wtedy możemy mówić o nowej odmianie marihuany.

Ze względu na to, że z odmianami szybko kwitnącymi możemy w roku stworzyć dwie do trzech generacji, to pójdzie nam szybciej niż z odmianami wolno kwitnącymi, jednak i tak stworzenie własnej odmiany to kwestia kilku lat.

Nasiona każdej nowej generacji F przed ponownym zasianiem zawsze muszą przez kilka tygodni wyschnąć i „dojść” w zimnym miejscu (lodówka), aby lepiej kiełkowały. Jeśli mamy dużo nasion, to możemy oczywiście kilka z nich od razu wykorzystać na zasianie, w innym przypadku spróbować wykiełkować ponownie.

W naszym sklepie znajdziesz tylko nasiona marihuany F1, gdyż renomowani producenci nasion z którymi współpracujemy sprzedają tylko nasiona konopi F1.

Oceń
[Głosów: 26 Ocena: 5]