Opublikowano

Co to Jest Fotoperiodyzm u Roślin Konopi?

fotoperiodyzm czyli fotoperiodyczne rośliny konopi indyjskich

Dla wielu użytkowników sformułowanie fotoperiodyzm jest dość tajemniczym i specjalistycznym określeniem. A więc czym jest wspomniany fotoperiodyzm u roślin marihuany? Wiele roślin orientuje swój cykl życiowy w zależności od długości dnia. Ma to tę zaletę, że kwitnienie takich roślin rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy nadejdzie dla nich odpowiednia pora roku. Są to odmiany konopi pełnosezonowe.

Rośliny wieloletnie biorą nawet pod uwagę poprzedni okres i kwitną dopiero po kilku długich dniach poprzedzających dni krótkie. Rozróżniamy pomiędzy krótkimi dniami na wiosnę, które stają się coraz dłuższe, i jesienią, które stają się coraz krótsze. W przypadku tych pierwszych zaczynają kwitnąć rośliny długodniowe, a w przypadku tych drugich rośliny krótkodniowe. Fotoperiodyzm obejmuje wszystkie morfozy roślin wywołane przez czas trwania fotoperiodu (okresu świetlnego). Energia progowa wynosi około 10-2 do 10-3 W/m2. Światło księżyca w pełni (~ 5 x 10-3 W/m2) też może być wystarczające dla roślin, aby zaczęły kwitnąć.

W zależności od rodzaju rośliny, będzie ona zatem kwitnąć tylko wtedy, gdy otrzyma ona wystarczająco dużo światła lub gdy kończy się rok. Typowym przedstawicielem roślin krótkodniowych jest właśnie roślina cannabisu, ponieważ zaczyna ona kwitnąć dopiero wtedy, gdy dni stają się krótsze.

Granica ta to około 13,5 godziny światła dziennie, ale nawet minimalne przerwanie pory ciemności, nawet przez światło księżyca, jest wystarczające do zahamowania tworzenia się kwiatów. W większości przypadków grower musi więc na przemian oświetlać rośliny przez dwanaście godzin po fazie wegetatywnej i zostawiać je w ciemności przez kolejne dwanaście godzin.

Związek pomiędzy fazami światła i ciemności, zwany fotoperiodą, kontroluje cykl życia rośliny. Rośliny konopi indyjskich koncentrują się wyłącznie na wzroście wegetatywnym, o ile fotoperioda składa się z 18 do 24 godzin światła i 6 do 0 godzin ciemności. 18 godzin światła na dobę dostarcza roślinie tyle światła, ile potrzebuje w fazie wegetatywnej dla optymalnego wzrostu. Dłuższe okresy oświetlenia mogą spowodować, że sadzonki staną się męskimi roślinami.

Zasada jest taka, że fotoperiodyzm to stosunek fazy światła do ciemności w ciągu 24 godzin (w przyrodzie rytm dzienny i nocny). Dzięki 12 godzinom światła i 12 godzinom nieprzerwanej ciemności konopie zaczynają kwitnąć. Fotoperiodyzm sygnalizuje roślinie, kiedy ma zacząć produkować kwiaty. Ale równie dobrze może on skłonić je do pozostania lub powrotu do wzrostu wegetatywnego. Marihuana jest rośliną krótkodniową i potrzebuje 12 godzin nieprzerwanej i całkowitej ciemności, aby prawidłowo kwitnąć. Jeśli zaglądamy do swoich roślin w fazie ciemności, to mogą one mieć kontakt tylko i wyłącznie ze światłem o barwie zielonej.

Eksperymenty wykazały, że nawet przed, jak również podczas okresie kwitnienia, już bardzo słabe światło w okresie ciemności jest wystarczające, aby zakłócić dojrzewanie kwiatów. Przerwa w 12-godzinnej fazie ciemności drażni roślinę, która interpretuje każdy blask światła jako sygnał. Jeśli światło zostanie włączone raz lub dwa razy na kilka minut w ciągu całego okresu kwitnienia, to nie jest to aż tak silny impuls, aby marihuana przestała kwitnąć.

Przeciwieństwem roślin fotoperiodycznych są rośliny samokwitnące, czy też inaczej zwane autofloweringowe. W naturze marihuana zaczyna kwitnąć, gdy tylko dni stają się krótsze jesienią, a spektrum światła zmienia barwę na czerwone. Gdy tylko dni trwają przez 13 godzin, roślina zaczyna kwitnąć.

Przy uprawie Indoor całość symuluje się poprzez zmianę cyklu świetlnego z 18/6 na 12/12 i zmianę oświetlenia na czerwonawe spektrum. Przy uprawie Outdoor cały ten mechanizm sterowany jest przez pory roku, w przypadku marihuany jest to jesień. Dwa słynne gatunki marihuany opierają się na tej samej zasadzie. Zarówno gatunki Indica, jak i Sativa kwitną wtedy, gdy tylko czas trwania dnia zmniejszy się do mniej niż 13 godzin.

Indukcja Kwitnienia

Indukcja kwitnienia (inicjowanie kwitnienia) w uprawie konopi jest bardzo złożonym zagadnieniem, które w przeszłości doprowadziło do wielu nieporozumień, błędnych interpretacji, a nawet powstania mitów.

Uprawa Indoor
Czas, w którym można rozpocząć kwitnienie w pomieszczeniach zależy od odmiany i wieku rośliny, a nie od jej wielkości. Większość odmian konopi indyjskich jest gotowe do zakwitu po około sześćdziesięciu dniach, kiedy posiadają one około pięć do ośmiu par liści. Z kolei sadzonki czy klony mogą kwitnąć bezpośrednio po ukorzenieniu, ponieważ są one dokładną kopią genetyczną roślin macierzystych i dlatego mają ten sam wiek genetyczny.

Prawdopodobnie najbardziej naturalnym sposobem inicjowania kwitnienia jest „stopniowa indukcja”. Oznacza to, że czas oświetlenia roślin jest stopniowo redukowany, na przykład codziennie lub co 2-5 dni o 5 do 10 minut, a nawet co 5 dni o 30 minut. Przy ciągłym oświetleniu zapobiega się kwitnieniu.

Stopniowa indukcja ma zalety, ale również pewne wady, o których później. Jedną z zalet jest to, że metoda ta wnosi więcej naturalności do uprawy w pomieszczeniach. Wiele odmian dość wcześnie reaguje na zmieniony cykl świetlny i zaczyna pokazywać swoją płeć już przy 14-17 godzinach światła dziennie, zwykle jako pierwsze czynią to rośliny męskie, dzięki czemu można je na czas odłączyć od reszty.

Powstała w ten sposób wolna przestrzeń jest ponownie wypełniana żeńskimi roślinami, na przykład poprzez podwiązanie zbyt długich gałęzi w wolnych miejscach. Albo zatrzymuje się na jakiś czas redukcję światła i pozwala się roślinom przez jakiś czas ponownie rosnąć, przedłuża się w ten sposób fazę wzrostu, tzw. „rozciąganie”. Ale można również po prostu rozmieścić luźniej rośliny i dać im więcej miejsca, aby uzyskać lepszą wentylację i bardziej wydajne oświetlenie.

Metoda ta pozwala na znalezienie idealnego czasu trwania oświetlenia dla całej fazy kwitnienia danej odmiany. Nie może ono być zbyt krótkie, ponieważ im więcej światła, tym więcej powstaje składników aktywnych. Dzienne naświetlanie przez 12 godzin gwarantuje wysoką produkcję THC i pełny rozwój kwiatów. Jeśli czas ten zmniejszy się do dziesięciu godzin, kwiaty rozwijają się gorzej i tworzą tylko połowę THC. Dla wielu odmian wystarczy 13-godzinne oświetlenie,

„ …przy czym światło w tym przypadku nie musi oznaczać światła słonecznego (lampy HPS), ponieważ w roślinie marihuany reakcje świetlne i wzrost produkcji THC mogą być wywołane tylko przez żarówkę 40-watową. Jedną z łatwo zrozumiałych teorii jest to, że wrażliwy na światło pigment w roślinie (prawdopodobnie fitochrom) działa jak przełącznik, który powoduje, że roślina podąża za cyklem swojego rozwoju kwiatowego. Prawdopodobnie produkcja THC jest w jakiś sposób związana z indukcją kwitnienia spowodowaną zmianą w fotoperiodzie.”( Hemp, Robert Connell Clarke 1997, s. 192)

Inne rośliny osiągają dojrzałość dopiero przy 18 godzinach światła na dobę, choć nie zawierają genetyki Ruderalis. Gdy tylko rośliny żeńskie zaczną rozwijać pierwsze kwiaty, okres oświetlenia powinien zostać skrócony o około jedną do dwóch godzin i należy obserwować je przez tydzień, aby sprawdzić, czy kwiaty rozwijają się dobrze. Jeśli nie, cykl musi być dalej regulowany.

Wadą stopniowej indukcji jest to, że cały cykl uprawy może być wydłużony. Jednakże, jeśli używamy często lub wyłącznie tą samą genetykę, to będzie się tak działo tylko przy pierwszej, ewentualnie jeszcze przy drugiej uprawie. Wraz z nabraniem wprawy i doświadczenia wiadomo co robić i można w pełni wykorzystać swoje rośliny.

Kolejną wadą jest to, że rośliny mogą stać się bardzo duże ze względu na wydłużoną fazę wzrostu . Z tego powodu procedura powinna być wypróbowana na jak najwcześniejszym etapie wzrostu roślin lub z sadzonkami.

Spektrum światła ma oczywiście również duży wpływ na rośliny konopi. Jeśli pracujesz z oprawami neonowymi/fluorescencyjnymi, powinieneś wymienić wspomagającą wzrost jarzeniówkę o zimnej, białej barwie na barwę ciepłą w trakcie redukcji oświetlenia, ponieważ ta ostatnia wytwarza spektrum światła, które symuluje początek jesieni i sprzyja kwitnieniu.

W przypadku innych lamp, np. metalohalogenkowych, można to osiągnąć poprzez dodanie najpierw ciepłej białej lampy sodowej (NDL) o niskiej mocy, a następnie, gdy rośliny już konkretnie kwitną, ograniczyć się tylko do NDL.

Rośliny z rejonu okołorównikowego, gdzie są dwie pory roku do uprawy, mniej reagują na zmiany w okresie światła i spektrum. Niektóre odmiany marihuany nie osiągnęłyby zatem nigdy dojrzałości na zewnątrz, na naszych umiarkowanych szerokościach geograficznych, trzeba im więc w tym pomóc.

Uprawa Outdoor
Rośliny dojrzałe zaczynają kwitnąć, gdy zmniejsza się ilość światła dziennego. Od przesilenia letniego, które przypada na 21 czerwiec, kiedy dni stają się krótsze, długość dnia sygnalizuje roślinie rozpoczęcie kwitnienia. Większość odmian zaczyna się między lipcem a sierpniem, często przy nowiu księżyca (nieważne czy Indoor czy Outdoor). Jednak jasna pełnia księżyca w nocy może zahamować kwitnienie i opóźnić je o kilka dni. Niektóre odmiany dojrzewają we wrześniu, inne, egzotyczne dopiero w listopadzie lub nawet grudniu.

Wielu hodowców uważa, że jeśli zaczną sadzić rośliny już w styczniu lub w lutym, to będą one szybciej gotowe pod koniec sezonu. Jest to jednak błędne twierdzenie, ponieważ ze względu na długi okres wegetacyjny, w którym rośliny zdążyły osiągnąć ogromne rozmiary, rośliny wytwarzają wiele inhibitorów kwitnienia, czyli składników blokujących kwitnienie, które mieszczą się w ich liściach.

Często niemalże w ogóle nie reagują one na zmienioną fotoperiodę i z wielkim opóźnieniem wchodzą w fazę kwitnienia. Jednak konopie posadzone po przesileniu letnim, które są wystawione wyłącznie na skracającą się fotoperiodę, kwitną, gdy tylko się zestarzeją i dlatego mogą być zebrane wcześniej. Jednak i takie rośliny muszą najpierw wyrosnąć i, w zależności od odmiany, osiągnąć odpowiedni wiek. W przypadku niektórych roślin czas zbioru może zatem zostać przesunięty do tyłu.

Przycinanie rośliny przed fazą kwitnienia może również oznaczać, że produkcja kwiatów potrwa dłużej. Dzieje się tak dlatego, że merystem, czyli strefa wzrostu w końcówce pędu, funkcjonuje jako swego rodzaju czujnik wpływu środowiska. Jeśli tego brakuje, roślina początkowo nie może reagować na zmianę fotoperiody. Możliwe jest to dopiero wtedy, gdy przywróci ona swój metabolizm i przeniesie go na kilka pędów głównych.

Dlatego konopie posadzone po przesileniu letnim nie powinny być w ogóle przycinane. Jeśli zostały one posadzone wcześniej, przycinanie powinno być przeprowadzone na jak najwcześniejszym etapie. Przycięcie głównych topów podczas kwitnienia może spowodować całkowitą stagnację produkcji kwiatowej.

Konopie najlepiej jest sadzić w miesiącach pełnego lata, kiedy sadzonki i młode rośliny rosną w sprzyjających im warunkach, przy cieplejszych temperaturach i dłuższych dniach niż wiosną, co ma wyraźny wpływ na szybkość i formę wzrostu. Zazwyczaj rozwijają się one szybciej i pozostają bardziej stabilne, lepkie i krzaczaste. Chociaż nie rosną one tak duże jak rośliny z wcześniejszych zasiewów, dają proporcjonalnie większe plony. Gleba ma jeszcze te składniki odżywcze, które zostały już zużyte podczas wcześniejszego siewu. Kolejną zaletą jest to, że mniej czasu upływa do zbiorów, podczas których rośliny mogą zostać zaatakowane przez szkodniki, zjedzone przez dzikie zwierzęta, uszkodzone przez burze lub nawet skradzione.

Przyciemnianie
Jeśli uprawiasz swoje rośliny we własnym ogrodzie lub szklarni, możesz użyć sztucznego zaciemnienia, aby zapewnić, że zakwitną szybciej i wcześniej dojrzeją niż normalnie. Jedną z metod jest pozostawienie ich w ciemności na 12 lub 13 godzin po wschodzie słońca i umieszczenie ich w pomieszczeniu, który można zaciemnić lub który nie ma okien lub w growboxie.

Nie musi to być robione codziennie o dokładnie tej samej porze, około 15 minut w tą czy w tą to żaden problem. Niemniej jednak, wymaga to dużo pracy, a ponadto często słyszy się, że częste przemieszczanie roślin prowadzi do stresu, który może spowodować powstanie hermafrodyt.

Dzięki sztucznemu przyciemnianiu rośliny są gotowe do kwitnienia jeszcze przed nadejściem chłodu późną jesienią i wczesnymi mrozami na początku zimy. Dojrzewają podczas ciepłych, intensywnych pod względem ilości światła miesięcy letnich i późnego lata, a tym samym nie zostają poddawane wilgotnej i mokrej jesieni. Chłodne warunki pogodowe mogą uniemożliwić pełne dojrzewanie odmian późno kwitnących, a ryzyko pojawienia się pleśni w pąkach wzrasta. Ta metoda pozwala na zakwitanie roślin o każdej porze roku, pod warunkiem, że są one wystarczająco dojrzałe. Wady sztucznego zaciemnienia to z jednej strony dodatkowa praca, z drugiej strony silny zapach, który jest emitowany przez rośliny, zwłaszcza w nocy.

Przyciemnienie nie musi trwać przez cały okres kwitnienia. Gdy tylko dni mają mniej niż 12 do 13 godzin światła, rośliny mogą zostać na zewnątrz.

Dwie Fazy Kwitnienia w Ciągu Roku
W przeciwieństwie do wielu opinii, które krążą, możliwe jest kwitnienie roślin marihuany dwa razy w roku, np. przy użyciu sztucznego światła i to już w grudniu lub styczniu przy 16 lub 18 godzin światła na dobę i w marcu/kwietniu w ogrodzie zimowym lub w ogrzewanej szklarni, ewentualnie także przy dużym, jasnym oknie.

Wiosną dni są jeszcze wystarczająco krótkie, aby rozpocząć krótką fazę kwitnienia. Rośliny będą kwitnąć przez kilka tygodni, a następnie odmładzają się, aby rozpocząć nową fazę wegetatywną. Korzystne jest trzymanie konopi w doniczkach podczas pierwszej fazy kwitnienia i bardzo wczesne oddzielenie roślin męskich. Ponieważ do końca maja będą jeszcze sporadyczne przymrozki, zaleca się przechowywanie ich w doniczkach tak długo, jak to możliwe, aby móc je przenieść ewentualnie do pomieszczenia.

Zaleca się ścinanie roślin w pierwszej fazie wegetacyjnej. Ponieważ jak tylko uformują one zadowalającą ilość kwiatów na Outdoorze i będą gotowe do zbioru, powinno być więcej niż jeden merystem, czyli główny pąk. Odcięcie jednego z nich może spowodować obumarcie rośliny.

Kiedy nadejdzie czas żniw, nie należy wycinać wszystkich kwiatów. Kilka jest niezbędnych do rozpoczęcia drugiej fazy wegetatywnej. Jak tylko te dni znów będą wystarczająco długie, znowu rośliny się odmłodzą. Z pąków wyrastają małe pędy z pojedynczymi liśćmi i izolowanymi kielichami. Powoli się one powiększają i z czasem stają się coraz większe, aż znów nabiorą typowej dla konopi struktury. Stara tkanka kwiatowa obumiera – ale z brązowo-żółtych kwiatów można jeszcze zrobić dobry haszysz – i zaczyna się nowa faza wegetatywna.

Plon pierwszego zbioru nie jest szczególnie wysoki i nie jest najlepszej jakości. Kwiaty są przeważnie puszyste i nie są w stanie wytworzyć w krótkim czasie optymalnej ilości substancji czynnych. Nie należy jednak nimi gardzić i są one jak najbardziej użyteczne.

W uprawie Indoor rośliny mogą oczywiście kilka razy kwitnąć poprzez zwiększenie czasu oświetlenia po częściowym zbiorze i ponowne zmniejszenie, jak tylko roślina jest wystarczająco duża.

Zimowanie Roślin Konopi Indyjskich

Można również przezimować roślinę konopi i pozwolić jej ponownie zakwitnąć w następnym roku. Aby to zrobić, należy wziąć roślinę, z której jesienią zebrano około trzy czwarte zbiorów i umieścić ją w jasnym oknie lub lepiej w ogrodzie zimowym lub ogrzewanej szklarni. Przez jakiś czas nic się nie stanie. Dopiero po przesileniu zimowym, 21 grudnia – czasami nawet trochę wcześniej – z pąków wyrosną nowe pędy, na początku jeszcze trochę cienkie i długie z powodu niskiej podaży światła. To zniknie, jak tylko nadejdzie wiosna.

Oczywiście lepiej jest brać rośliny, które rosły w doniczkach przez cały rok, niż je wykopywać z ogordu, ale jest to również możliwe. Warunkiem wstępnym jest to, że są one wystarczająco żywotne i nie są zaatakowane przez szkodniki. Po zbiorze należy zastosować nawóz azotowy, aby wspomóc wzrost liści. Przy częściowym zbiorze zaleca się podcinanie tylko pąków bez całej łodygi, aby uzyskać jak największą masę liści.

Jeśli po zbiorze pojawią się hermafrodyty, może to być spowodowane dojrzewaniem rośliny i jest to ostatni wysiłek reprodukcyjny. Albo wynika to z radykalnej interwencji w naturalny metabolizm i związany z tym stres. Nie oznacza to jednak, że jest to „prawdziwy” obojniak, który ponownie stanie się hermafrodytą w drugiej fazie kwitnienia. Można również przyciąć sadzonki przed kwitnieniem, a następnie przezimować je, nie zbierając z nich plonu, aby zachować tę samą roślinę na następny rok. Przezimowanie jest łatwiejsze z pomocą sztucznego oświetlenia.

Autoflowering

Ale jest też trzeci gatunek, który kwitnie zupełnie niezależnie od warunków oświetlenia: Cannabis Ruderalis. W pewnym momencie hodowcy zaczęli się zastanawiać, czy Ruderalis (a wraz z nim automatyczne kwitnienie) nie może być skrzyżowany z Sativą lub Indicą, i tym sposobem około 15 lat temu na rynku pojawiły się pierwsze nasiona automatycznie kwitnących roślin marihuany.

Mają one to do siebie, że pora kwitnienia jest w nich genetyczne „zaprogramowana”. W porównaniu do normalnych, fotoperiodycznych roślin kwitnienie autofloweringów nie następuje poprzez zmianę cyklu naświetlania, a całkowicie samoistnie w momencie, gdy roślina osiągnie odpowiedni wiek, zazwyczaj trzech do pięciu tygodni od wykiełkowania.

Zalety

 • Łatwe w opiece: krzyżówka z Ruderalisem ma tę zaletę, że powstałe dzięki niej rośliny samokwitnące są dość wytrzymałe i mogą wytrzymać chłodniejsze temperatury lub gorsze warunki pogodowe.
 • Szybszy wzrost: ze względu na krótki cykl życia (2-3 miesiące) i automatyczne kwitnienie, wzrost automatów jest szybszy.
 • Możliwa kompaktowa uprawa: jeśli masz mniejszy growbox, możesz uprawiać marihuanę nie martwiąc się o to, czy starczy ci miejsca. Natomiast na zewnątrz można uprawiać trochę bardziej dyskretnie, jeśli miejsce uprawy nie zapewnia tyle prywatności.
 • Jednolity wzrost: automaty mają tendencję do bardziej równomiernego wzrostu niż nasiona fotoperiodyczne. Oznacza to, że rośliny automatycznie kwitnące tej samej odmiany rosną mniej więcej na tej samej wysokości i szerokości, dzięki czemu nie powstają różne fenotypy.

Wady

 • Niższe zbiory: W przeciwieństwie do odmian fotoperiodycznych, zbiory z roślin automatycznie kwitnących są znacznie mniejsze. W porównaniu z identycznymi szczepami fotoperiodycznymi, plony są niższe o około 20-40%.
 • Nie wybaczają błędów: Zwłaszcza w fazie wzrostu już kilka dni stresu może znacznie zmniejszyć późniejsze zbiory. Jako hodowca nie możesz opóźniać kwitnienia, cztery tygodnie wzrostu muszą być tak doskonałe, jak to tylko możliwe. Każde zatrzymanie wzrostu jest niemożliwe do zrekompensowania i oznacza mniejszą wydajność.
 • Potrzeba dużo światła: Przy uprawie automatów roślina potrzebuje dużo światła. Wewnątrz pomieszczeń można to bardzo łatwo osiągnąć dzięki cyklowi świetlnemu. Na zewnątrz z kolei miejsce uprawy musi oferować dużo godzin słonecznych.
 • Niektóre treningi roślin nie są możliwe: Na odmiany samokwitnące nie można stosować treningów FIM i topping, czyli nie powinno się ich przycinać. Należy stosować LST, czyli naginanie.
 • Sadzonki, klony i rośliny matki nie są możliwe: Ze względu na automatyczne kwitnienie, autofloweringi nie nadają się jako rośliny matczyne. Sadzonki z automatu po prostu podążają za genetyką oryginalnej rośliny i kwitną w tym samym czasie.

Drugie Kwitnienie Roślin z Autofloweringiem
Niektóre odmiany Ruderalis mogą kwitnąć dwa razy z rzędu, ale nie występuje u nich odmłodzenie, raczej konopie próbują się wtedy rozmnażać. Jeśli pożądany jest tylko jeden zbiór, zaleca się usunięcie dolnych dwóch do trzech par pędów bocznych. Na drugi zbiór należy pozostawić pędy boczne i wyciąć tylko dojrzałe, centralne kwiaty, czyli główne topy, a następnie rozpocząć kwitnienie ponownie w dolnej części, ponieważ cała energia jest teraz skoncentrowana na pozostałych, niedojrzałych kwiatach.

Stają się one znacznie większe, niż gdyby zebrano całą roślinę. Kwiaty te są również zazwyczaj bardziej puszyste i bardziej liściaste, ale pod względem zapachu i mocy nie są w żaden sposób gorsze od kwiatów zebranych jako pierwsze! Metoda ta jest szczególnie polecana do uprawy na wolnym powietrzu. Podczas gdy na jednej grządce dokonuje się częściowych zbiorów i pozwala się na kwitnienie roślin po raz drugi, na drugiej grządce można uprawiać nowe rośliny, dzięki czemu można zasiać i zbierać kilka pokoleń. Nawożenie lub przesadzanie po częściowym zbiorze jest dla marihuany jak najbardziej korzystne.

Wskazówki i Triki

Faza wzrostu jest niezbędna: konieczne jest zminimalizowanie stresu, aby wzrost nie został zatrzymany. To obejmuje:

 • Wcześniejsze wysianie Indoor: Podobnie jak w przypadku nasion fotoperiodycznych, automaty powinny być wstępnie wyhodowane Indoor przez pierwsze kilka tygodni, a następnie przeniesione na zewnątrz.
 • Przesadzanie maksymalnie jeden raz: około 10-16 dni po kiełkowaniu rośliny powinny być umieszczone bezpośrednio w końcowej doniczce lub być wysadzone na Outdoor w miejscu docelowym.
 • Należy unikać niedoborów lub nadwyżek składników odżywczych: Wszelkie problemy z zaopatrzeniem w składniki odżywcze mogą hamować wzrost.

W ciągu roku możliwe są dwa zbiory na zewnątrz: jeśli wystawisz rośliny w połowie kwietnia i zbierzesz je pod koniec lipca, możesz od razu posadzić nowe rośliny i zebrać je ponownie na początku listopada.

Nie oszczędzaj światła: Można oświetlać roślinę w sposób ciągły w cyklu 16/8 lub nawet 20/4. To, który cykl działa lepiej, zależy często od odmiany. Tutaj musisz sam popróbować i poeksperymentować:

 • Zwłaszcza podczas wzrostu odległość źródła światła do rośliny powinna być stale dostosowywana.
 • Ciągłe oświetlenie przez 24 godziny na dobę najbardziej prawdopodobnie będzie powodować problemy, ponieważ roślina nie będzie miała kiedy się regenerować i odpoczywać.
 • W przypadku upraw na wolnym powietrzu miejsce uprawy musi zapewniać roślinom dużą ilość światła. Przy wyborze miejsca należy zwrócić uwagę na ewentualne cienie innych roślin i w razie potrzeby przyciąć je.

Mniej nawozu: Odmiany automatyczne zazwyczaj wymagają nieco mniej składników odżywczych niż ich fotoperiodyczne odpowiedniki. Zwłaszcza w pierwszych 2-3 tygodniach roślina nie potrzebuje prawie żadnych składników odżywczych i powinna być kiełkowana i uprawiana w glebie ubogiej w składniki odżywcze.

Oceń
[Głosów: 15 Ocena: 5]