Opublikowano

Co to są Nasiona Marihuany Półautomaty (Fast Version, Fast Flowering)?

fast version lub fast flowering, czyli nasiona półautomatów

Nasiona marihuany fast version, bo tak brzmi ich poprawna nazwa. Użyliśmy określenia półautomaty, gdyż tak właśnie są one nazywane przez większość użytkowników na forach internetowych, tak się utarło i sklepy internetowe też zaczęły stosować tę nazwę.

Ale wracając do fast version to specjalna gama produktów z szybko rosnącymi odmianami niektórych najpopularniejszych odmian przeznaczonych na długie noce. Linia fast version łączy w sobie siłę działania odmian o wysokiej ekspozycji z szybkim wzrostem automatycznie kwitnących odmian konopi. Rezultatem jest szybka odmiana feminizowana o wysokim czasie ekspozycji i bogatych w cannabinoidy zbiorach. Te nowe genetyki są hybrydami F1.

Czym są Szczepy Fast Version?

Aby wytłumaczyć czym są odmiany fast version, cofnijmy się do ich korzeni, czyli zawartych w nich genów.

Szczepy fast version są pierwszą generacją F1 powstałą w wyniku skrzyżowania genomu zależnego od fotoperiody z genem automatycznie kwitnącym. Wynik tej hybrydyzacji pomiędzy dwoma stabilnymi i zupełnie różnymi roślinami (przynajmniej w odniesieniu do rodzaju kwitnienia) jest znany w terminologii genetycznej jako hybryda F1. Szczepy fast version są genetyką hybrydową, w 100% zależną od fotoperiody i charakteryzują się bardzo szybkim kwitnieniem.

Fotoperiodyczne szczepy marihuany to takie, które kwitną wtedy, gdy dni stają się krótsze a noce dłuższe. Hybrydy F1 są pierwszą powstałą generacją hybrydyzacji pomiędzy dwoma różnymi i stabilnymi odmianami. Łączą one w sobie cenioną stabilność, a także hybrydową energię w tej samej generacji. Im bardziej stabilni (homozygoci) są rodzice i im większy jest dystans genetyczny między nimi, tym większy hybrydowy wigor i stabilność.

Pełnosezonowe genetyki dzięki swojej fotoperiodycznej charakterystyce przyczyniają się do powstania hybrydy F1 u wszystkich potomków. Dzieje się tak dlatego, że cecha fotoperiodyczna jest dominująca w odniesieniu do cechy samokwitnienia, która z kolei jest recesywna.

Automatycznie kwitnące geny przyczyniają się do bardzo szybkiego kwitnienia i dojrzewania kwiatów hybryd F1 u wszystkich potomków. W tym przypadku samokwitnący materiał genetyczny powoduje, że czas trwania fazy kwitnienia skraca się od 1 do 2 tygodni. Chociaż o odmianach fast version dopiero teraz zaczyna robić się głośno, są one dostępne na rynku już od 2013 roku.

Nieautomatycznie Kwitnące, Ale Szybsze Odmiany Feminizowane

Hybrydy pierwszej generacji fast version są wynikiem połączenia wysokiej jakości klonów z automatycznie kwitnącymi roślinami trzeciej generacji. Receptura szybkiego kwitnienia oferuje krótką i szybką drogę do pąków najwyższej jakości. Dzięki krótkiemu cyklowi życia, zakończonemu w mniej niż 8 tygodni, najnowsze hybrydy fast version należą do najszybszych odmian konopi dostępnych obecnie na rynku.

Są one genetycznie zakodowane do tego, aby kwitnąć, z przyspieszonym harmonogramem wzrostu i z najkrótszym możliwym czasem kwitnienia. Odmiany fast version są gotowe do zbioru już o upływie 6 do 7 tygodni kwitnienia jest. Hodowcy outdoorowi otrzymają z nich plony nawet 2 tygodnie szybciej niż oryginalne formy danych odmian.

Odmiany fast version to szybkie wersje klasycznej genetyki feminizowanej. Są one wynikiem skrzyżowania szczepu fotoperiodycznego – zwykle elitarnego klonu żeńskiego wybranego z regularnych nasion – z wybraną automatycznie kwitnącą odmianą feminizowaną. Ten ostatni jest wcześniej przekształcany w pyłek, który przenosi gen samokwitnący do krzyżówki.

Rezultatem jest hybryda F1 w wersji fast version, która nie jest rośliną samokwitnącą, ale jest szybsza, ponieważ dzięki temu automatycznym genom przechodzi z fazy wzrostu do pełnego kwitnienia znacznie wcześniej niż roślina zależna od światła.

Szczepy fast version to w 100% zależne od fotoperiody wersje charakteryzujące się ultra szybkim kwitnieniem. W uprawie Indoor, rośliny fast version są gotowe do zbiorów zaledwie po 6 lub 7 tygodniach po przełączeniu fotoperiody na 12 godzin światła i 12 godzin ciemności. W przypadku uprawy na wolnym powietrzu, zbiory przewidywane są na około 1 do 2 tygodni szybciej w porównaniu do ich oryginalnych wersji.

Ze względu na szybkie kwitnienie odmiany te świetnie nadają się do uprawy w wilgotnych i deszczowych strefach klimatycznych, w wysokich górach lub regionach o mroźnych zimach. Odmiany fast version nie są wrażliwe na ataki pleśni, ponieważ dają zbiory jeszcze zanim pleśń będzie w stanie je zaatakować.

Co Sprawia, że Szczepy Fast Version Tak Szybko Kwitną?

Szybkie kwitnienie genetyki fast version wynika głównie z rodzaju genetyki automatycznie kwitnącej, która pojawia się w danej krzyżówce roślin. Istnieje wiele rodzajów genetyki automatycznie kwitnącej w odniesieniu do czasu trwania ich cyklu życia. Niektóre genetyki samokwitnące mogą potrzebować nawet 4 miesięcy, aby zakończyć swój cykl życiowy, przy czym faza kwitnienia może trwać nawet do 2 miesięcy. Im krótszy więc cykl życia oraz kwitnienie rośliny autofloweringowej, tym szybsze kwitnienie szczepów fast version.

Zalety Uprawy z Wykorzystaniem Genetyki Fast Version

Uprawa szczepów fast version pozwala na zachowanie wszystkich zalet odmian fotoperiodycznych, do których należą:

Zachowanie i konserwacja roślin matek
Jedną z głównych zalet uprawy z wykorzystaniem nasion pełnosezonowych jest możliwość zachowania na nieokreślony czas klonów każdej rośliny. Można to zrobić utrzymując klony pod sztucznym światłem w fotoperiodzie 18 godzin światła i 6 godzin ciemności. Dzięki temu cyklowi świetlnemu rośliny matki utrzymują się cały czas w fazie wegetatywnej, nie wchodząc nigdy w fazę kwitnienia i mogą być wykorzystywane do produkcji klonów.

Rozmnażanie wegetatywne
Te fotoperiodyczne rośliny mogą być rozmnażane w naszym ogrodzie poprzez pobieranie klonów z rośliny, z nasion lub z rośliny matki.

Wysokość, rozmiar i produkcja
Utrzymując rośliny pełnosezonowe w fazie wegetatywnej tak długo jak chcemy, możemy kontrolować ich wysokość i wielkość, aby uzyskać osobniki o dużych rozmiarach i wysoką produkcję pąków. W uprawie outdoor pozwala nam to na uzyskanie wystarczającej ilości zapasów dla naszej rocznej konsumpcji przy użyciu zaledwie kilku roślin. W ten sam sposób, kontrolując fotoperiodę w celu wywołania kwitnienia bez wzrostu wegetatywnego, możemy uzyskać odwrotny efekt: małe i dyskretne rośliny o szybkim cyklu życia. Aby wcześniej zaplanować pożądaną wysokość, będziemy musieli wziąć pod uwagę, że w zależności od szczepu, rośliny mogą podwoić, a nawet czterokrotnie zwiększyć wysokość jaka jest widoczna na początku fazy kwitnienia lub od momentu rozpoczęcia zmiany fotoperiody w uprawach indoorowych.

Poza wyżej wymienionymi zaletami, które są wspólne dla wszystkich odmian fotoperiodycznych, szybkie kwitnienie genetyki fast version pozwala na uzyskanie dodatkowych korzyści:

Oszczędność czasu całej uprawy
Czas trwania uprawy jest bardzo ważny. Dzięki tego typu genetyce każdy konsument będzie mógł cieszyć się zbiorami już kilka tygodni wcześniej.

Oszczędność w zużyciu energii elektrycznej
Jest to bardzo ważny szczegół dla upraw w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem, biorąc pod uwagę ceny energii elektrycznej i powstające przy jej produkcji zanieczyszczenia.

Oszczędności pracy i wysiłku
Jeśli zbierzemy plony kilka tygodni wcześniej, będziemy poświęcać mniej czasu na opiekę nad naszymi roślinami. Możemy poświęcić ten czas na inne hobby i cieszyć się naszymi zbiorami.

Oszczędność składników odżywczych
Dzięki krótszemu czasowi kwitnienia będziemy również stosować mniej składników odżywczych podczas kwitnienia.

Przewidywalność wystąpienia pleśni oraz deszczowej i mroźnej pogody
Jest to jedna z najważniejszych zalet genetyki fast version. Ta zaleta może być szczególnie korzystna dla hodowców outdoorowych, którzy zamieszkują regiony wilgotne i deszczowe, strefy wysokogórskie lub regiony o srogich zimach. Szybko kwitnące rośliny marihuany dają zbiory zanim nastąpi najbardziej podatna pora roku na atak grzybów i pleśni, które atakują pąki w długo kwitnących roślinach. Pozwala to również na przewidywanie nadejścia złej pogody i zimna. Te genetyki są gotowe do zbiorów od końca sierpnia do początku września na półkuli północne, a od końca lutego do początku marca na półkuli południowej.

Hybrydowy wigor lub heterozja
Ponieważ są to hybrydy F1, cechuje je silny wigor hybrydowy. Zjawisko wigoru hybrydowego jest zazwyczaj wyrażane w sposób ilościowy i w marihuanie zazwyczaj są wyrażane jako:

  • Wzrost produkcji.
  • Lepsza adaptacja do środowiska.
  • Większa odporność na plagi i choroby.
  • Większa tolerancja na stres środowiskowy.
  • Zwiększenie tempa wzrostu.
  • Większa ostrożność (skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia dojrzałości).
  • Zwiększenie ogólnej wielkości pąków, łodyg, liści, itp.
  • Zwiększenie całkowitej liczby węzłów, liści, kwiatów, trychomów itp.
  • Zwiększenie ilości terpenów i cannabinoidów.

Nie wszystkie gatunki roślin charakteryzują się hybrydowym zjawiskiem wigoru, choć jest ono bardzo częste, szczególnie u warzyw i wyraża się z większą intensywnością u gatunków alogamicznych, co ma miejsce w przypadku marihuany. Im większa odległość genetyczna między rodzicami, tym większy wigor hybrydowy.

Duża stabilność
Ponieważ odmiany fast version są hybrydami F1, te genetyki wykazują dużą stabilność. Jest to bardzo poszukiwana cecha przez wszystkich hodowców. Jeszcze bardziej, gdy ta stabilność jest wykazana w cechach, które są pożądane i poszukiwane przez hodowcę konopi.

Hodowla i Dziedziczenie Szczepów Fast Version

Cecha automatycznego kwitnienia lub fotoperiodyzmu jest zależna od jednego genu. Ten gen przedstawia dwa możliwe allele. Jeden jest dominujący (F), który koduje znak fotoperiody, podczas gdy drugi jest recesywny (a) i jest tym, który koduje znak autokwitnący. Ponieważ allel, który kodyfikuje charakter autokwitnienia jest recesywny, do wyrażenia tego typu kwitnienia wymagany jest stan homozygotyczny, co oznacza, że wszystkie rośliny autokwitnące są (aa), ponieważ otrzymały gen (a) od ojca i kolejny od matki.

Z drugiej strony, wszystkie szczepy fotoperiodyczne (elitarne klony), których używa się do produkcji szczepów fast version są homozygotyczne dla dominującego charakteru, który wyraża fotoperiodyczne kwitnienie. Są one (FF), ponieważ otrzymały gen (F) od ojca i kolejny od matki. Pierwsza otrzymana generacja krzyżówki tych dwóch typów szczepów – fotoperiodu (FF) i automatycznie kwitnących (aa) – przestrzegając pierwszego prawa dziedziczenia Mendla dla pierwszej generacji filialnej, zapewnia w rezultacie 100% okazów hybrydowych (Fa) i (a) jest recesywny, a (F) jest dominujący, 100% populacji jest fotoperiodyczna i żadna roślina nie jest automatycznie kwitnąca.

Ta pierwsza generacja hybrydowa między homozygotami dla jednego lub wielu znaków w linii genetycznej jest znana jako hybryda F1. Ponieważ odnosi się to do nasion F1, jeśli skrzyżujemy te nasiona (Fa) ze sobą w celu uzyskania większej ilości nasion, wtedy druga generacja, znana jako F2, zgodna z drugim prawem Mendla dla drugiej filialnej generacji, nie będzie już produkować okazów 100% fast version (Fa). W ramach okazów pochodzących z tej procedury otrzymywalibyśmy mieszankę 25% autokwitnienia (aa), 25% fotoperiodu (FF) i 50% fast version (Fa).

Odkrycie Szczepów Fast Version

Już w roku 2007 pierwsze seedbanki rozpoczęły programy mające na celu wprowadzenie genu automatycznie kwitnącego do najbardziej cenionych elitarnych szczepów, a ich ostatecznym celem było uzyskanie równie wspaniałej genetyki, ale w wersji automatycznie kwitnącej. Kiedy przeprowadzono pierwsze krzyżowanie automatycznie kwitnących linii genetycznych z odmianami pełnosezonowymi, zaobserwowano, że 100% pierwszej generacji było odmianami pełnosezonowymi. Nie było ani jednego osobnika automatycznie kwitnącego.

Było to coś oczekiwanego i wskazywało na to, że charakter autokwitnący jest recesywny i że dominuje charakter fotoperiodyczny. Ale to, co naprawdę zwróciło uwagę w pierwszym eksperymencie, to jak szybko zakwity hybrydy F1. Okazało się, że krzyżówka z automatycznie kwitnącym szczepem doprowadziła do istotnego skrócenia czasu kwitnienia hybrydy F1, a dojrzewanie pąków nastąpiło około 2 tygodni wcześniej.

Ten nowy eksperyment był powtarzany za każdym razem, gdy chciano stworzyć nowy szczep automatycznie kwitnący poprzez hybrydyzację automatycznie kwitnących linii genetycznych ze szczepami pełnosezonowymi, zależnymi od fotoperiody. Kolejne eksperymenty potwierdziły, że otrzymana z tych krzyżówek hybryda F1 charakteryzowała się znacznie szybszym kwitnieniem niż oryginalne odmiany fotoperiodyczne.

Oceń
[Głosów: 23 Ocena: 5]