Nota Prawna – Zakaz Kopiowania

Wszelkie nasze materiały, takie jak: treści artykułów, opisy produktów, zdjęcia, grafiki itp. przedstawione na stronie naszego sklepu THC-THC.COM oraz w obrębie innych naszych domen są objęte prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Zakazujemy kopiowania, przetwarzania oraz rozpowszechniania tych materiałów w całości lub w części bez wyraźnej, pisemnej naszej zgody. Nigdy nie zezwalamy na kopiowanie naszych autorskich materiałów.

Prosimy, aby przestrzegać tej zasady, gdyż wkładamy wiele pracy i wysiłku w tworzenie naszych treści oraz materiałów, w związku z tym, w razie ich bezprawnego kopiowania, z całą stanowczością będziemy domagać się swoich praw za pośrednictwem współpracujących z nami kancelarii prawnych na terenie zarówno Polski, jak i Hiszpanii.