Uprawa Konopi Metodą Wegańską, Wegetariańską (Veganics, Weganika)

Grow-Know-How – Metody Uprawy Marihuany

Według najnowszych danych w Polsce żyje już milion osób, które są wegetarianami bądź weganami. Dwa razy tyle planuje przejść na takową dietę. W Europie minimum pięć procent jej mieszkańców określa się jako weganie albo wegetarianie i tendencja ciągle rośnie. Warto pamiętać, że istnieje zasadnicza różnica między weganizmem a wegetarianizmem: weganie nigdy nie konsumują czegoś, co pochodzi od zwierząt, ale wegetarianie często to robią. Ludzie wybierają wegańskie życie, aby poprawić swoje zdrowie i nie uczestniczyć w cierpieniu zwierząt i złym wpływie hodowli zwierząt na środowisko.

uprawa, hodowla, konopi, marihuany, metodą, wegańską, wegetariańską, veganics, weganika

Teraz możliwa jest nawet wegańska uprawa marihuany. Słowo „wegański” (ang. „veganic”) jest połączeniem słów „wegański” (ang. „vegan”) i „organiczny” (ang. „organic”). Rolnictwo wegańskie jest zatem rolnictwem ekologicznym, które unika stosowania nawozów zwierzęcych. Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między „organicznym” a „wegańskim”. Uprawa biologiczna bądź ekologiczna unika stosowania syntetycznych pestycydów, nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Uprawa wegetariańska zapewnia wszystko, czego potrzebuje roślina, ale unika produktów zwierzęcych, takich jak obornik, emulsja rybna, kryl (skorupiaki z rodziny Euphausiidae), guano nietoperzy, mączka z piór, mączka z krwi (zakazana od czasu wystąpienia BSE – choroby szalonych krów) oraz mączka kostna, które są zazwyczaj podstawowymi składnikami nawozów organicznych.

W uprawie wegetariańskiej producenci stosują kompost, ekstrakty roślinne i zielone nawozy, aby zapewnić rozwój i zdrowie strefy korzeniowej swoich roślin. Hodowcy marihuany, którzy tradycyjnie stosują nawozy organiczne lub syntetyczne, być może nigdy nie słyszeli o zielonych nawozach i uprawie wegańskiej, ale wegańscy hodowcy marihuany podkreślają, że żyzna gleba, występująca w naturze, jest zwykle wegańska i dostarcza obfitych składników odżywczych dla roślin i drzew przystosowanych do tego miejsca.

Naturalny pokarm glebowy pochodzi ze skorupy ziemskiej, atmosfery, wody deszczowej, pożytecznych mikroorganizmów glebowych oraz rozłożonych roślin i zwierząt. Zwolennicy warzyw zauważają, że w większości naturalnych gleb, zwierzęta rozkładające się są najmniejszą kategorią materiałów, które przyczyniają się do nawożenia gleby.

Techniczna i etyczna luka pomiędzy stosowaniem nawozów wegańskich i organicznych jest zatem duża i głęboka. Prawie wszystkie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w organicznych nawozach do marihuany pochodzą z intensywnej hodowli zwierząt. Gospodarstwa przemysłowe są szkodliwe dla środowiska i powodują ogromne cierpienie niewinnych, czujących zwierząt.

Uprawa na nawozie guano zabiła setki lub miliony ptaków i nietoperzy oraz zniszczyła ich siedliska. Zbieranie kryla, czyli narybka na nawóz jest głównym zagrożeniem dla wielorybów, pingwinów, fok i innych zwierząt, które są uzależnione od kryla jako pożywienia, a także niszczy delikatne, niezastąpione ekosystemy. Niepokojące jest również to, że funkcjonowanie przemysłu rolnego w ogromnym stopniu przyczynia się do zmian klimatycznych poprzez emisję gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenie powietrza, ziemi i wody.

Nawozy biologiczne/organiczne czasami zawierają szkodliwe antybiotyki i pozostałości hormonów. Hodowcy wegańscy mówią to bardzo wyraźnie: Jeśli używasz komercyjnego nawozu organicznego, używasz krwi, kości, tkanki i defekacji czujących istot żywych, które prowadziły straszne życie z powodu kapitalistycznego rolnictwa fabrycznego.

Produkcja nawozów hydroponicznych jest uzależniona od nadmiernej eksploatacji górniczej i innych ekologicznie niszczących działań przemysłowych”. Veganics, czyli weganika to próba pokazania praw zwierząt, troski o środowisko i zdrowia jako dobrej alternatywy.

Porównanie Wegańskiej do Pospolitej Uprawy

Istnieje kilka sposobów na zapewnienie 20 niezbędnych elementów, które korzenie marihuany wchłaniają, aby utrzymać rośliny przy życiu.

Oto najpopularniejsze i najbardziej powszechne metody stosowane przez hodowców:

 • Można uprawiać na nietkniętej, żyznej glebie, która występuje naturalnie w wielu miejscach.
 • Można też kupić żyzną glebę lub wyprodukować ją samemu.
 • Podobnie, syntetyczne nawozy hydroponiczne mogą być stosowane w różnych obojętnych materiałach strefy korzeniowej lub w mieszankach bezglebowych.
 • Można również stosować biologiczne lub „naturalne”, czyli organiczne składniki odżywcze.

Każda z tych metod nawożenia ma swoje zalety i wady. Trudno jest znaleźć naturalną, żyzną glebę w miejscu, gdzie można uprawiać marihuanę. Wielu hodowców outdoor postrzega występowanie pokrzywy jako wyraźną roślinę wskaźnikową odpowiedniej gleby dla swoich roślin, ponieważ konopie wymagają podobnych warunków jak pokrzywy. Zakup wysokiej jakości gleby nie jest łatwy, ponieważ tylko kilka firm zajmuje się jej produkcją i sprzedażą. Marki syntetycznych nawozów hydroponicznych różnią się znacznie w jakości i skuteczności i mogą być bardzo drogie. Nawozy organiczne i naturalne często śmierdzą, ponieważ są obciążone produktami pochodzenia zwierzęcego. Wiele z nich nie oferuje pełnego zakresu niezbędnych pokarmów roślinnych, które rośliny mogą natychmiast wchłonąć.

Spośród tych opcji tylko naturalna żyzna gleba może być uznana za wegańską. W innych opcjach wykorzystuje się dodane produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i/lub duże ilości materiału zdegradowanego lub zsyntetyzowanego laboratoryjnie. Weganika wykracza poza wykluczenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Hodowcy warzyw odrzucają praktyki produkujące i stosujące szkodliwe nawozy, które szkodzą ekosystemom, ziemi, wodzie, powietrzu lub zdrowiu. Wydobywanie fosforanów, pozyskiwanie ropy naftowej, wydobywanie wodorostów i krylu oraz wiele innych aspektów produkcji nawozów syntetycznych i organicznych powoduje poważne szkody dla środowiska. Stosowanie nawozów nie-wegańskich może szkodzić środowisku. Na przykład w Vancouver w Kanadzie, 20 lat temu, kiedy to region Vancouver produkował około 40% marihuany na całym zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej, ogromne ilości kwiatów marihuany były uprawiane w Kolumbii Brytyjskiej i wysyłane na południe do USA lub na wschód przez Kanadę. Co najmniej co piąty dom w rejonie Vancouver był farmą konopi, a większość hodowców stosowała syntetyczne hydroponiczne składniki odżywcze.

Organy środowiskowe zauważyły masowy rozkwit glonów i inne anomalie środowiskowe, jak tysiące galonów hydroponicznego roztworu nawozu w drodze z domów do wodociągów i wszystkich otwartych wód wokół Vancouver. Plantatorzy warzyw skarżą się, że wiele nawozów zawiera potencjalnie szkodliwe ilości metali ciężkich, takich jak ołów, kadm, arsen, ołów, nikiel, rtęć, a nawet uran. Materiały te mogą przedostawać się do tkanki roślinnej i szkodzić zarówno użytkownikowi, jak i środowisku.

Jak na ironię, wegańskie rolnictwo było jedyną formą rolnictwa, dopóki ludzie nie odkryli, że chemikalia, materia zwierzęca i odpady zwierzęce mogą być wykorzystywane jako nawóz. Dopiero na początku XX wieku wyprodukowano nawozy petroprzemysłowe (na bazie ropy naftowej/gazu), które wywołały rewolucję w rolnictwie przemysłowym i zwiększyły światowe plony rolne. Na przykład, na początku XX wieku, niemieccy naukowcy Fritz Haber i Carl Bosch niemalże zainicjowali gwałtowny rozwój przemysłu nawozowego poprzez opracowanie procesu, który pobiera amoniak i inne azotany z powietrza. Wszystkie ich badania miały na celu stworzenie nowego, bogatego w azot źródła dla powstającego przemysłu rolniczego i nawozowego, ale niedługo potem wymyślony przez Haber-Boscha proces został wkrótce zlecony przez BASF na potrzeby niemieckich działań wojennych w I wojnie światowej – produkcji materiałów wybuchowych.

Haber i Bosch otrzymali Nagrodę Nobla za osiągnięcia w umożliwieniu produkcji nawozów azotowych, co zwiększyło produkcję rolną i doprowadziło do szybkiego przyspieszenia wzrostu liczby ludności, który rozpoczął się na początku XX wieku i trwa do dziś. Historycy twierdzą dziś, że po straszliwej rzezi w czasie I wojny światowej, tak szybki wzrost liczby ludności ludzkiej był spowodowany jedynie zwiększoną produkcją żywności. Niektórzy eksperci już dawno temu przewidywali problemy związane z nawozami petrochemicznymi i rolnictwem. W latach czterdziestych XX wieku garstka ekspertów z branży rolniczej i rolników opowiedziała się za rolnictwem wegańskim. Wcześni zwolennicy wegetarianizmu słusznie ostrzegali, że petroprzemysłowe rolnictwo jest niezrównoważone, zabójcze dla środowiska i ostatecznie doprowadzi do zubożenia mniej odżywczych gleb i roślin. I słusznie stwierdzili, że proces Haber-Bosch doprowadzi do przeciążenia gleby azotanami, które zniszczą wody gruntowe, jeziora, rzeki, oceany i żyjące w nich gatunki. Ostrzegali również, że powstanie nadmiar podtlenku azotu, potencjalnego gazu cieplarnianego, który jest obecnie kolejną przyczyną zmian klimatycznych.

Pionierzy metody veganics powiedzieli, że dobre zbiory można osiągnąć w naturalnych, biologicznie aktywnych strefach korzeniowych bez dodawania nawozów petrochemicznych lub syntetycznych. Składniki odżywcze, które nie znajdują się jeszcze w strefie korzeniowej, mogą być również dodawane z materiału roślinnego. Korzystne bakterie i grzyby, które są niezbędne dla zdrowia gleby i biodostępności składników odżywczych, tak aby mogły być wchłaniane przez korzenie roślin, mogą być stosowane w postaci kompostu oraz bogatych w mikroorganizmy herbat kompostowych.

Weganika, Czyli Żywa Strefa Korzeniowa

Istnieje wiele sposobów na nawożenie marihuany. Można stosować nawozy organiczne, syntetyczne, syntetyczno-organiczne i wegańskie substancje odżywcze. Wielu hodowców polega na stosowaniu sztucznych składników odżywczych w uprawach wodnych ze względu na pełną kontrolę i przewidywalność nawożenia wynikającą ze stosowania wyłącznie nawozów syntetycznych w mieszankach bezglebowych lub w czystej hydroponice. Inni hodowcy uważają, że uprawa w hydroponice jest zbytnio zależna od wody z odwróconą osmozą, drogiego nawozu, suplementów nawozowych, pH-metrów, monitorowania i regulacji pH, itd. Zazwyczaj decydują się oni na uprawę biologiczną.

Używanie tak zwanych nawozów biologicznych (nie wegańskich), powoduje wiele problemów. Większość nawozów biologicznych pachnie jak kał, ponieważ go zawiera. Są one lepkie i zatykają systemy uprawowe, zwłaszcza systemy aeroponiczne i ociekowe. Często zawierają one metale ciężkie i inne zanieczyszczenia, niektóre zawierają również patogeny, które są szkodliwe dla ludzi. Są one również bardzo niekorzystne dla utrzymania stabilnego pH i gdy znajdą się w strefie korzeniowej, zwłaszcza w strefie korzeniowej gleby, dość trudno jest je wypłukać. Metoda veganics polega jednak na „żywej strefie korzeniowej”. Ale co to oznacza? Żywa strefa korzeniowa powstaje, gdy dobroczynne bakterie i grzyby w strefie korzeniowej rozkładają organiczne materiały roślinne, które wiążą się z korzeniami w celu poprawy masy i funkcji korzeni, ochrony korzeni przed suszą, stresem temperaturowym i chorobami oraz uwalniania hormonów, które stymulują produkcję korzeni i kwiatów.

Produkcja herbaty kompostowej i innych nawozów na bazie roślin powoduje jest dosyć brudną robotą i wymaga przestrzeni i sprzętu, ale po opanowaniu sposobu ich używania, każdy grower będzie zadowolony i zaskoczony odkryciem, że można uprawiać konopie bez poświęcania tyle czasu na monitorowanie programu nawożenia syntetycznego lub organicznego. Po opanowaniu weganiki będziesz w stanie zapewnić moim roślinom konopi wystarczającą ilość składników odżywczych, umieszczając je w strefie korzeniowej na początku sezonu i regularnie używając kompostu i herbat kompostowych.

Istnieje tylko kilka firm, które produkują komercyjne nawozy wegańskie, i które można kupić na całym świecie. Imponujący wegański program żywieniowy oferuje Karel Schelfhout, legendarny holenderski pionier konopi, który cztery dekady temu pracował w Holandii z Nevile Shoemakers, twórcą odmiany Haze. Schelfhout jest znany jako założyciel legendarnego Super Sativa Seed Club, jednego z pierwszych na świecie seedbanków.

Po latach uprawy regularnymi nawozami i hydroponiką, Karel zdecydował się na uprawę bez wyrządzania szkody dla środowiska i eksploatowania zwierząt i stworzył wegański system uprawy „Biotabs”. Jego system obejmuje trzy produkty, które wnoszą korzystne, symbiotyczne bakterie do strefy korzeniowej. Większą część pracy wykonamy po wymieszaniu produktu z ziemią na samym początku, gdy produkty Biotabs są mieszane z glebą i rośliny są podlewane po raz pierwszy. Produktów tych można używać na glebie, w mieszankach bezglebowych, a nawet na podłożu kokosowym, w fazie wzrostu i do końca fazy kwitnienia. Dodatkowe składniki odżywcze dodajemy tylko wtedy, gdy pod koniec fazy kwitnienia potrzebny jest fosfor i potas.

Inny wegański program nawożenia to Vegamatrix i został stworzony przez guru kultywacji High Timesa Kyle’a Kushmana. Zaczynał on w latach 80-tych jako hodowca marihuany w stanie Nowy Jork, produkując pąki dla koneserów rzadkich odmian, takich jak Purple Kush. Miejscowy przemysł marihuany na wschodnim wybrzeżu Ameryki był znacznie mniejszy niż obecnie, a trawka Kushmana była tak wyjątkowa, że w końcu dostarczał marihuanę pracownikom „High Timesa” i osobistościom medialnym, a później sam stał się autorem „High Timesa”. W 2011 r. Kushman wprowadził na rynek Vegamatrix, linię czystych wegańskich odżywek dla roślin. Seria Vegamatrix zawiera podstawowe składniki odżywcze, wzmacniacze kwitnienia, mikroorganizmy glebowe, naturalne hormony kwitnące, aminokwasy, naturalne chelaty, enzymy i inne materiały pochodzące ze źródeł wegańskich. Składniki te zostały wybrane dlatego, bo tworzą wewnętrzną synergię, rodzaj żywej fabryki nawozów.

Według Kushmana kluczem do wegańskich upraw jest rozpoczęcie z doskonałym podłożem strefy korzeniowej. Preferowana jest pierwszorzędna, bezglebowa mieszanka torfu białego (nie do końca ekologiczna), kokos i materiały organiczne. Jeśli takiej mieszanki nie uda się znaleźć, można też sięgnąć po neutralną, bezglebową mieszankę, która zapewnia niezawodne buforowanie pH i zawiera niewiele lub nie zawiera żadnych składników odżywczych. Linia produktów Vegamatrix zawiera użyteczny produkt mikrobiologiczny, podstawowe składniki odżywcze dla fazy wzrostu i kwitnienia, wzmacniacz wzrostu z wapniem i magnezem, aminokwasy i wzmacniacz kwitnienia, a także wzmacniacz kwiatów z kelformonem. Kushman oferuje również pełny zakres środków owadobójczych i grzybobójczych.

Korzenie Przy Uprawie Wegańskiej

Dla większości z nas weganizm jest jak nowy i fascynujący pomysł. Ale jest to część długiej tradycji lub holistycznego podejścia do uprawy roślin i drzew. Jednym z tych podejść jest biocykliczne rolnictwo wegańskie. Ta forma rolnictwa została opracowana w latach 50-tych przez niemieckiego innowatora rolniczego Adolfa Hoopsa. Hoopsowi, który zmarł w 1999 roku, przypisuje się stworzenie korzystnej ekologicznie formy rolnictwa. Później jego syn Arne Hoops opracował „biocykliczne wytyczne” i we współpracy z niemieckimi wegańskimi hodowcami pomógł w opracowaniu sformalizowanego „Biocyclic Vegan Standard”, czyli wegańskiego standardu biocyklicznego, aby pomóc w ocenie gospodarstw. „Standard” zadebiutował w 2017 roku i został przyjęty przez wegańskich rolników na całym świecie.

Zasady biocykliczności mogą obejmować:

 • Zakaz wykorzystywania zwierząt hodowanych w niewoli lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
 • Produkować bogate gleby z materią organiczną zwaną humusem.
 • Zmniejszyć zużycie wody.
 • Brak odpadów przy żniwach.
 • Zachować różnorodność biologiczną i właściwości terenu.
 • Polegać raczej na drobnych rolnikach niż na korporacyjnym rolnictwie przemysłowym.
 • Nie używać nawozów przemysłowych, trucizn, GMO.

Uprawa veganics ma również wiele wspólnego z „Korean Natural Farming”, czyli Koreańskim Naturalnym Rolnictwem. Ta holistyczna technika rolnicza została opracowana w latach 60-tych przez Cho Han Kyu, koreańskiego badacza rolnictwa. Cho niektóre ze swoich pomysłów na koreańskie rolnictwo naturalne pozyskał studiując holistyczne rolnictwo w Japonii. Cho zaadaptował również istniejące praktyki społeczno-rolnicze i fermentację materiałów żywnościowych i rolnych, które są stosunkowo powszechne w niektórych krajach azjatyckich.

Koreańskie rolnictwo naturalne charakteryzuje się podstawowymi praktykami i zasadami, które nakładają się na wegańskie, biocykliczne i holistyczne rolnictwo ekologiczne:

 • Maksymalizacja całego potencjału genetycznego nasion.
 • Wykorzystanie rodzimych mikroorganizmów glebowych, owadów, gleb i innych rodzimych materiałów w celu wzbogacenia strefy korzeniowej, zwiększenia tempa wzrostu i plonów oraz ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami.
 • Zastosowanie specjalnie sfermentowanych soków roślinnych do odżywiania i ochrony roślin i gleb.
 • Unikanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rolnictwie.
 • Nawozy z roślin, a nie od zwierząt.
 • Wykorzystanie normalnego i sfermentowanego kompostu.
 • Bezpośredni proces siewu, aby gleba była jak najmniej naruszona.
 • Używanie wody deszczowej, źródlanej, rzecznej i czystej wody gruntowej zamiast uzdatnionej wody miejskiej.
 • Zastosowanie naturalnie uzyskanego cukru do wspomagania fermentacji oraz karmienia korzeni i roślin.
 • Unikanie wszelkich chemikaliów, inżynierii genetycznej, nawozów petrochemicznych i zdegradowanej ziemi.

Zwłaszcza tam, gdzie hodowcy mają wystarczająco dużo ziemi i prywatności, aby uprawiać na wolnym powietrzu, wegańskie, biocykliczne rolnictwo i koreańska naturalna metoda hodowli nakładają się na inną alternatywną metodę zwaną permakulturą. Każdy, kto bierze udział w konferencjach i rozmowach z osobami zajmującymi się veganics i innymi alternatywnymi metodami hodowli, przekonuje się, że permakultura jest zazwyczaj częścią ich podręcznika. Permakultura polega na udaniu się na miejsce przed podjęciem jakichkolwiek działań na nim lub w jego pobliżu i zbadaniu jego pierwotnej ekologii, flory, fauny, topografii, żyzności gleby, drenażu, porowatości gleby, jakości i źródeł wody, rodzimych mikroorganizmów glebowych, klimatu, wzorów opadów, światła słonecznego i innych cech. Oceny stanowisk permakultury wykazują czasami, że w danym miejscu nie należy prowadzić uprawy lub że dobrze rosną tam tylko niektóre rodzaje roślin lub drzew.

Jak już zapewne widać, weganika, permakultura, koreańskie rolnictwo naturalne i rolnictwo biocykliczne oznaczają różne rzeczy dla różnych hodowców. Hodowcy marihuany, którzy nie mają możliwości lub chęci do uprawy na wolnym powietrzu, mogą teraz słusznie zadać sobie pytanie, czy jedna z tych holistycznych metod uprawy jest przydatna do uprawy konopi w pomieszczeniach zamkniętych. I to można tylko potwierdzić.

Karel Schelfhout, który jest dziś zwolennikiem wegańskiej metody uprawy, był jednym z pierwszych użytkowników metody uprawy konopi, która jest dokładnym przeciwieństwem weganizmu. W latach 70-tych i 80-tych odkrył, że materiały takie jak obojętna przemysłowa wełna mineralna, wraz z syntetycznymi nawozami chemicznymi, lampami do uprawy w pomieszczeniach, pestycydami i innymi mogą być przydatne do uprawy konopi.

Schelfhout był wczesnym pionierem hydroponicznej uprawy konopi, ale z czasem zdał sobie sprawę, że produkcja hydroponicznych składników odżywczych, wełny mineralnej i innych materiałów hydroponicznych wymaga wydobycia, rafinacji i innych ekologicznie zrujnowanych praktyk przemysłowych. W ten sposób powstały góry zużytej wełny mineralnej, która o wiele dłużej się rozkłada niż tworzywo sztuczne i tym samym powoduje długoterminowe zanieczyszczenie środowiska. Zauważył on kwiaty glonów i zanieczyszczenia wody spowodowane przez odprowadzanie składników odżywczych z hydroponiki i był wstrząśnięty dużą ilością energii elektrycznej potrzebnej do lamp, pomp i innych narzędzi używanych w hydroponice w ogrodach zamkniętych. W obliczu wpływu standardowej hydroponiki Schelfhout rozpoczął współpracę z rolnikami ekologicznymi i innymi holistycznymi hodowcami oraz opracował formę wegańskich metod i materiałów rolniczych podobnych do koreańskiego rolnictwa naturalnego i innych alternatywnych metod rolniczych.

Uprawa Marihuany w Systemach Zamkniętych

Przejście Schelfhouta z hydroponiki na weganikę jest dobrze znaną ścieżką dla innych innowacyjnych wegańskich pionierów. Trzy dekady temu partnerzy Josh Sarvis i Kelly Dunn w Ameryce Północnej byli wstrząśnięci szkodami ekologicznymi spowodowanymi przez regularne uprawy przemysłowe. Pod wpływem zielarstwa, położnictwa, samowystarczalności, ochrony środowiska, biodynamiki i permakultury, zmieniły one radykalnie swoje życie i położenie geograficzne, tworząc zamknięty system hodowli na obszarach dzikiej przyrody Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. System zamknięty oznacza, że nie muszą oni kupować żywności lub produktów żywnościowych od innych osób lub firm.

Kolejną motywacją dla Kelly i Josha do rozwijania wegańskiego stylu życia i wegańskich produktów ogrodniczych i zdrowotnych jest chęć uprawy najczystszych, najsilniejszych i najbardziej wydajnych roślin konopi. „Pospolici hodowcy konopi muszą być bardzo ostrożni we wprowadzaniu patogenów, chemikaliów i metali ciężkich”, wyjaśnia Kelly. „Wszystko to może łatwo przedostać się do roślin konopi, ponieważ wiele zwykłych składników odżywczych i sprayów nalistnych sprzedawanych w sklepach ogrodniczych prowadzi do błędów podczas testowania konopi. Konopie indyjskie to dynamiczna roślina akumulacyjna, która przechowuje i rozprowadza toksyny z rozpylaczy liściowych i strefy korzeniowej do trychomów, gdzie produkowane i przechowywane są cannabinoidy i terpeny. Jeżeli metody uprawy zawierają toksyny, trychomy nie przejdą zalecanych badań czystości”.

Kelly chwali wyzwalającą samowystarczalność w zakresie stosowania praktyk regeneracyjnych w systemie zamkniętym do produkcji całościowych nawozów roślinnych, które są produkowane na własnej ziemi i przyległych obszarach naturalnych. Jeśli masz dostęp do odpowiedniego rodzaju ziemi i wody, w połączeniu z wiedzą z dziedziny permakultury i związanych z nią praktyk, możesz zbudować styl życia, który oferuje wszystko, czego potrzebujesz – bez strat. Prawie wszystko, czego używają Kelly i Josh, jest przez nich produkowane, poddawane recyklingowi, przerabiane i wykorzystywane do innych celów.
To, co wielu ludzi uważa za odpady jednorazowe, Sarvis i Dunn uważają za materiały, które są przekształcane w kompost, produkty fermentacji, polepszacze gleby i inne użyteczne materiały. Niezwykłe przejście tej pary na weganizm i naturalne rolnictwo rozpoczęło się na początku lat 90-tych, kiedy to troska o wychowanie dziecka w zatłoczonym środowisku miejskim i szkodliwe praktyki rolnicze doprowadziły do osiedlenia się w odległości wielu mil od najbliższej, asfaltowej drogi. Nie byli oni w stanie kupić nawozów i innych produktów rolnych i przewieźć ich na swoje pustkowie. Studiowali więc książki o herbologii, biodynamice i alternatywnych metodach uprawy ekologicznej. Ich celem była nie tylko uprawa najsilniejszej marihuany, ale także własnego jedzenia oraz szerokiej gamy roślin leczniczych i grzybów.

Wykorzystali oni techniki permakultury do „odczytywania” gleby i terenu oraz do zrozumienia naturalnych wzorców opadów. Inspirujące jest to, że można karmić moje rośliny od początku do końca nawozami naturalnymi na bazie roślin i stymulatorami wzrostu z rodzimych roślin, takich jak pokrzywy, lucerna i żywokost. Sarvis i Dunn wykorzystują zbiorniki o wielkości 850 galonów (ok. 3 200 litrów) do produkcji herbat kompostowych oraz innych mikroorganizmów i składników odżywczych, które odżywiają rośliny i rewitalizują glebę. Unikają oni szkodliwych zmian gleby, topografii, cieków wodnych i gleby i starają się żyć bez naruszania integralności ekosystemów i rodzimej różnorodności biologicznej.

Po utworzeniu gospodarstwa, które było tak bujne, że teraz mają ogromne tarasy, na których rosną gigantyczne rośliny konopi indyjskich, warzywa, inne zioła lecznicze i drzewa owocowe, Kelly i Josh założyli firmę (Dragonfly Earth Medicine, w skrócie DEM), aby sprzedawać swoje wegańskie produkty do odżywiania roślin i pielęgnacji gleby. Oferują oni również wegańskie receptury dla ludzkiego zdrowia, w tym bogate w składniki odżywcze napoje kakaowe z reishi, chaga, cordyceps, kakao, lucerny, pokrzywy i astragalus. Napar ten zawiera intensywną dawkę witamin, białek i innych składników wspomagających życie. Kelly i Josh tworzą promujący zdrowie produkt o nazwie Myco Canna Capsules. Zawiera oncannabidiol (CBD), naturalnie wyekstrahowane frakcje grzybów leczniczych, a także zioła ajurwedyjskie i chińskie.

Aby pomóc innym hodowcom marihuany i zapewnić bezpieczeństwo jej użytkownikom, wprowadzili oni procedurę certyfikacji „DEM Pure”. Opisują oni ten proces jako „znacznie bardziej rygorystyczny niż standardowe procedury certyfikacji rolnictwa ekologicznego”. Podczas gdy standardowe procedury certyfikacyjne badają tylko rośliny używane do uprawy roślin i drzew, aby upewnić się, że produkt zawiera tylko bezpieczne składniki, certyfikat DEM-Pure bada całe gospodarstwo rolne, aby sprawdzić, czy stosowane są zrównoważone, regenerujące metody uprawy, które odżywiają glebę i z kolei produkują zdrowe, mocne rośliny konopi. Co najmniej 80 farm konopi indyjskich w Ameryce Północnej uzyskało certyfikat DEM-Pure.

Według Kelly’ego, hodowcy używający produktów DEM i protokołów certyfikacji i uprawy mogą być pewni, że ich rośliny konopi są bogato odżywione. Podobnie jak inni wegańscy zwolennicy, Kelly i Josh podkreślają, że składniki odżywcze pochodzenia roślinnego są bardziej efektywne niż organiczne i syntetyczne i są produkowane przy znacznie niższych kosztach środowiskowych.

„Żywa gleba” (living soil), która jest zasilany wegańskimi substancjami odżywczymi, jest naturalnym miejscem produkcji, gdzie materiały roślinne są wydobywane i przetwarzane na żywność dla roślin konopi. Syntetyczne składniki odżywcze są nienaturalnym sposobem konsumpcji składników odżywczych przez rośliny, a ten brak naturalnej funkcji może uszkodzić rośliny. Istnieje wiele powodów, aby nie stosować nawozów organicznych na skalę przemysłową, ale zdrowe gospodarstwo wegańskie jest często domem dla humanitarnych zwierząt hodowlanych, które zwiększają żyzność i jakość gleby. Komercyjne produkty zwierzęce na dużą skalę szkodzą zwierzętom, ziemi i atmosferze. Zdrowe gospodarstwo z kilkoma zwierzętami biegającymi po polu w systemie płodozmianowym może dać systemowi farmy ogromne zdrowie. Głównym źródłem żywności jest jednak nadal zbieranie i stratyfikacja surowej biomasy roślinnej produkowanej na terenie posesji”, wyjaśnia Kelly.

Różnorodność materiałów roślinnych, które Kelly i Josh używają w swoich unikalnych produktach jest naprawdę imponująca. Lucerna, pokrzywa, wodorosty morskie, kakao, rabarbar indyczy, korzeń łopianu, spirulina, owoce noni, lawenda, rozmaryn, nagietek, dziki pochrzyn i traganek to tylko niektóre ze składników zbieranych w sposób zrównoważony.

Jeszcze większe wrażenie robi to, że ich produkty zdecydowanie instalują stały wachlarz bioaktywnych mikroorganizmów pożytecznych w strefie korzeniowej. Wegańskie szczepionki Dragonfly zawierają grzyby endomikoryzowe i pożyteczne mikroorganizmy glebowe, które wzmacniają i chronią korzenie konopi, dzięki czemu widoczny jest wzrost masy korzeni i poprawę ich zdrowia, co przekłada się na szybszy wzrost i większe plony.

Kelly i Josh dostrzegają związek między zdrowiem roślin a zdrowiem człowieka. Z tego powodu wytwarzają oni również produkty dla zdrowia ludzkiego, które są wytwarzane z roślin uprawianych metodą wegańską. Na przykład leczniczy produkt grzybowy zawierający reishi, chaga, kordycepy, grzyby Lions mane, ogonek indyczy i grzyby agarikonowe. Mówi się, że te grzyby lecznicze wspomagają detoksykację i stymulują układ odpornościowy.

„Nie ma w naszym kraju ani jednej kapusty uprawianej ekologicznie bez produktów zwierzęcych, takich jak mączka kostna i mączka z krwi” skarży się Kelly. „Ważnym powodem, dla którego tego nie robimy, jest to, że produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego uwalniają szkodliwe mikroorganizmy chorobotwórcze w strefie korzeniowej, które rozkładają te materiały. Jeżeli produkty zwierzęce są stosowane w ten sposób, istnieje większe ryzyko gnicia korzeni. Z roślinami gleba może być używana w kółko, ponieważ zachowuje życie mikrobiologiczne, które sprzyja dostępności, wchłanianiu i zdrowiu składników odżywczych. Uprawa warzyw jest również pożyteczna dla dżdżownic”, wyjaśnia Kelly.

Jak Bardzo Praktyczna Jest Wegańska Uprawa Marihuany?

Niektórzy hodowcy konopi obawiają się, że weganizm może nie wydawać się praktyczny, zwłaszcza w przypadku ogrodów hydroponicznych wewnątrz budynków. Veganics sprawdza się szczególnie dobrze w ogrodach, w których podłoże strefy korzeniowej składa się z gleby, kokosa lub mieszanki bezglebowej. Mając swoją własną ziemię, hałdy kompostu i inną infrastrukturę, grower jest w stanie wyprodukować większość, jeśli nie całość, swojej własnej ziemi, humusu, pożytecznych mikrobów, kompostu, herbaty kompostowej i pokarmu roślinnego. Zamiast tego można użyć produktów w opakowaniach jednostkowych. Produkty te są znacznie łatwiejsze w użyciu niż syntetyczne nawozy hydroponiczne, zwłaszcza, że nie ma potrzeby precyzyjnej kontroli pH wody.

Są jednak zastrzeżenia. W kulturach głębokowodnych i innych czystych systemach hydroponicznych, które nie posiadają stałej strefy korzeniowej i polegają na pompach, opryskiwaczach, emiterach kroplówek, rozpylaczach i innych systemach hydraulicznych z przewodami rurowymi do zasilania korzeni roślin w składniki odżywcze, metoda wegańska ma pewne problemy. Po pierwsze, herbaty kompostowe i inne nawozy wegańskie zwykle zawierają stosunkowo duże cząstki. Jak w przypadku wszystkich płynnych nawozów organicznych, materiały te mogą zatykać rury i dysze w hydroponice. Z tego powodu, jeden z producentów zaleca filtrowanie nawozów przed wprowadzeniem ich do systemu hydroponicznego.

Innym problemem jest to, że weganika zależna jest od „żywej” strefy korzeniowej wyposażonej w użyteczne mikroorganizmy, które poprawiają wielkość i funkcję masy korzeniowej, a jednocześnie rozkładają materiały organiczne, aby stały się one biodostępne jako pokarm roślinny. W czystej hydroponice, takiej jak kultura głębinowa lub aeroponika, trudno jest tym korzystnym mikroorganizmom uzyskać stałe miejsce zamieszkania w strefie korzeniowej, ponieważ nie mają one stałego materiału do kolonizacji z wyjątkiem korzeni. Kiedy ludzie wprowadzają pożyteczne mikroby do zamkniętego systemu hydroponicznego, może to zakłócić strefę korzeniową i spowodować gnijący chaos, zaatakowany chorobotwórczymi mikroorganizmami, które powodują, że korzenie gniją lub w inny sposób niszczą rośliny konopi.

Hodowcy, którzy podejmują znaczne ryzyko uprawy konopi, lub którzy nie mogą poświęcić wiele czasu na naukę i wdrożenie nowego planu nawożenia, mogą uznać, że przygoda z uprawą wegetariańską jest zbyt kosztowna. Mogą preferować nieco prostszą metodę otwierania butelek lub syntetycznych lub organicznych składników odżywczych i suplementów, mieszając je zgodnie z instrukcjami producenta, dostosowując pH, a następnie podając mieszaninę swoim roślinom.

Im więcej grower będzie pracował na weganice, tym bardziej będzie mu się to podobać. Doświadczeni w tej dziedzinie growerzy twierdzą, że wskaźniki wzrostu, plony i moc marihuany są porównywalne do tych z hydroponiki i nawozów organicznych. Weganika dostarcza substancji odżywczych i bodźców metabolicznych, które powodują wzrost liczby cannabinoidów i terpenów, a pestycydy wegańskie, grzyby i inne pestycydy są równie skuteczne lub nawet lepsze niż chemikalia w zwalczaniu pleśni, pleśni i chorób korzeni. Weganika dostarcza hojną porcję jedzenia, która ładuje korzenie, stymuluje metabolizm roślin, system odpornościowy, fotosyntezę i produkcję cannabinoidów i terpenów.

Jak Zacząć Uprawiać Metodą Veganic?

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie uprawy wegańskiej jest samodzielne czerpani informacji z różnych źródeł, jak książki, artykuły, ewentualnie zapytanie kogoś, kto ma już o tym pojęcie, aby dowiedzieć się, jaki rodzaj nawożenia jest najbardziej odpowiedni w każdym indywidualnym przypadku. Należy wziąć pod uwagę swoją osobistą sytuację w ogrodzie i uzyskać poradę bezpośrednio od producenta nawozów wegańskich, jak korzystać z produktów. Można też stworzyć ogródek testowy, tzn. połowa roślin to weganie, a druga połowa jest hodowana z nawozami hydroponicznymi lub biologicznymi, a następnie porównuje się je ze sobą. W tym kontekście warto również szukać lokalnych organizacji i osób prywatnych, które oferują szkolenia w zakresie kompostowania, produkcji herbaty kompostowej, koreańskiego rolnictwa naturalnego, permakultury, rolnictwa biocyklicznego i związanych z tym holistycznych praktyk.

Te podręczniki również są warte inwestycji:

 • The Organic Grow Book autorstwa Karela Schelfhouta i Michiela Panhuysena.
 • JADAM Organic Farming autorstwa Youngsang Cho.
 • True Living Organics autorstwa The Rev.
 • A Flood of Microbes autorstwa Jeffa Lowenfelsa i Wayne’a Lewisa.
 • Permaculture autorstwa Billa Mollisona.

Dobrym pomysłem jest również odbycie stażu w gospodarstwie wegańskim, jak również w gminnych ogrodach gminnych i innych spółdzielniach rolniczych. W Europie może to się okazać nieco problematyczne, ale świat stoi otworem. Można rozpocząć współpracę z WWOOF (Willing Workers On Organic Farms), a to może stać się wielką międzynarodową przygodą podróżniczą.

Weganika jest najczystszym i najbardziej ekologicznym sposobem nawożenia roślin konopi indyjskich i zapewnienia im zdrowych stref korzeniowych. Znacznie, jeśli nie całkowicie, zmniejsza to szkody wyrządzane naturalnym ekosystemom, roślinom, drzewom, glebie i zwierzętom, które są związane z innymi rodzajami rolnictwa i nawożenia roślin. Jeśli chcemy przetrwać w XXI wieku bez niszczenia biosfery, która podtrzymuje całe życie, świat musi jak najszybciej przestawić się na rolnictwo wegańskie, jak mówi Karel Schelfhout.

przykład uprawy, metodą, wegańską, wegetariańską, veganics, weganika

przykład uprawy, metodą, wegańską, wegetariańską, veganics, weganika

Pamiętaj, że UPRAWA KONOPI INDYJSKICH W POLSCE JEST ZABRONIONA! Informacje zawarte w tym artykule możesz wykorzystać jedynie w kraju, w którym uprawa jest legalna.